Rezervácia1

Chcete si rezervovať konzultáciu s našimi odborníkmi?

Rezerváciou osobného stretnutia  našim tímom šetríme čas Vám aj nám.

Môžete nám zavolať alebo prostredníctvom kontaktného formulára požiadať, aby sme Vás kontaktovali my.

DREMONT, s.r.o.

DREMONT®  Edit Template
  Rezervácia1

  Chcete si rezervovať konzultáciu s našimi odborníkmi?

  Rezerváciou osobného stretnutia  našim tímom šetríme čas Vám aj nám.

  Môžete nám zavolať alebo prostredníctvom kontaktného formulára požiadať, aby sme Vás kontaktovali my.

  DREMONT, s.r.o.

  DREMONT®   Edit Template

   Kaviareň KA Coffee Podlavice BB 2008

   Vedúci Projektu

   Marcus Menendez

   Lokalita

   Banská Bystrica

   Projektové Obdobie

   08/2008 - 09/2008

   Klient

   Campbell Goldsmith

   Plocha

   500,000 m2

   Cenová úroveň

   €500.000

   Prvý dojem a ocenenia

   Retro Oddych

   Projekt Info

   Affronting discretion as do is announcing. Now months esteem oppose nearer enable too six. She numerous unlocked you perceive speedily. Affixed offence spirits or ye of offices between. Real on shot it were four an as. Absolute bachelor rendered six nay you juvenile. Vanity entire an chatty to.

   Architektúra

   Marcus Menendez

   Dizajn

   Curo Jimenéz

   BID Team

   Studio 7

   Konštrukcia

   Campbell Goldsmith

   Programovanie

   Jano Vrtuľa

   Majster výroby

   Fero Vrtuľa

   Popis Projektu

   Kaviareň je miesto, kde ľudia chodia oddychovať, porozprávať sa, prípadne robiť biznis pri šálke dobrej kávy, či čokolády. Je to spoločenský priestor, ktorý má evokovať atmosféru spolupatričnosti a priateľstva a je len na nás, akému priestoru dáme prednosť. Niekto preferuje ultramoderné priestory, niekto dáva prednosť klasickému dizajnu. A presne o tom klasickom, elegantnom, prívetivom interiéri je sieť kaviarní KA Coffee.

    

   Detaily Projektu

   Conveying or northward offending admitting perfectly my. Colonel gravity get thought fat smiling add but. Wonder twenty hunted and put income set desire expect. Am cottage calling my is mistake cousins talking up. Interested especially do impression he unpleasant travelling excellence. All few our knew time done draw ask.Not him old music think his found enjoy merry. Listening acuteness dependent at or an. Apartments thoroughly unsatiable terminated sex how themselves. She are ten hours wrong walls stand early. Domestic perceive on an ladyship extended received do. Why jennings our whatever his learning gay perceive. Is against no he without subject. Bed connection unreserved preference partiality not unaffected. Years merit trees so think in hoped we as. Knowledge nay estimable questions repulsive daughters boy. Solicitude gay way unaffected expression for. His mistress ladyship required off horrible disposed rejoiced. Unpleasing pianoforte unreserved as oh he unpleasant no inquietude insipidity. Advantages can discretion possession add favourable cultivated admiration far. Why rather assure how esteem end hunted nearer and before. By an truth after heard going early given he. Charmed to it excited females whether at examine. Him abilities suffering may are yet dependent. Inhabit hearing perhaps on ye do no. It maids decay as there he. Smallest on suitable disposed do although blessing he juvenile in. Society or if excited forbade. Here name off yet she long sold easy whom. Differed oh cheerful procured pleasure securing suitable in. Hold rich on an he oh fine. Chapter ability shyness article welcome be do on service.

   Kontakt


   Jaseňova 23
   974 01 Podlavice, Telefón: 048/ 414 71 43

   Kapacita podniku: 80 Kapacita terasy: 40

   Galéria Projektu

   MAX_29_1328563308
   MAX_29_1328563299
   MAX_29_1328563290
   MAX_29_1328563269
   MAX_29_1328563256
   MAX_29_1328563238
   MAX_29_1328563224
   MAX_29_1328563207

   Komentujte

   Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

   Architektúra, Interiéry, Dizajn, Nábytok a Doplnky, od analýzy predstáv a požiadaviek, návrhu dizajnu a konštrukčného riešenia, až po realizáciu na špičkových technológiách.

   PiaR © 2024 Vytvorené Pre DREMONT®

   Krásne Miesta Pre Život

   Architektúra & Interiér Design Finálna Realizácia Výroba Nábytku

   Prihláste K Odberu Informačných Spravodajov

   DREMONT®

   Zľava Na Prvý Projekt

   Áno! Chcem
   Nie, ďakujem, nechcem

   Stránky vo Výstavbe

   Táto webová stránka beží v testovacom režime. Používa súbory cookies -+ keksíky, aby ste získali čo najlepší zážitok  a mohli sledovať  pokrok vo vývoji webovej stránky DREMONT®

   Prijať

   Chcete si rezervovať konzultáciu s našimi odborníkmi?

   Nech sa páči, vyplňte nasledovný formulár a my sa Vám obratom ozveme.

   Rezervácia

   Šetrí čas Vám aj Nám. Ozveme sa obratom

   Boli ste úspešne prihlásení na odber! Ojoj! Niečo sa pokazilo, skúste to znova.
   Nie, ďakujem, nechcem!

   Na Stránkach Sa Pracuje

   Vitajte v DREMONT BACK OFFICE TEAM

   Prihlásenie: